webrank
08 بهمن 1401 - 11:29

یکی از گوزن‌های مرکز احیا و پرورش گوزن زرد ایرانی درلرستان تلف شد

خرم‌آباد- یکی از گوزن‌های مرکز احیا و پرورش گوزن زرد ایرانی در مجتمع کشت و صنعت لرستان تلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از گوزن‌های مرکز احیا و پرورش گوزن زرد ایرانی در مجتمع کشت و صنعت استان لرستان تلف شد.

محمد نبی حسنوند مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید تلف شدن یکی از گوزن های مرکز ایحا و پرورش گوزن زرد ایرانی در مجتمع کشت و صنعت لرستان، اظهار داشت: یکی از این گوزن ها تلف شده است.

یکی از گوزن‌های مرکز احیا و پرورش گوزن زرد ایرانی درلرستان تلف شد

وی، گفت: علت این موضوع را در قالب یک اطلاعیه اعلام خواهیم کرد.

این موضوع در حالیست که پیش از این کارشناسان حوزه محیط زیست در گزارش های خبرگزاری مهر، به پروژه احیای «گوزن زرد» در لرستان چراغ‌قرمز داده‌اند و معتقد بودند که این طرح پشتوانه زیست‌محیطی ندارد، اما مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان در این رابطه مدعی بود که قول می دهم این پروژه موفق باشد و حاضر به مناظره با کارشناسان در این رابطه هستم!

منبع: مهر
شناسه خبر: 1002110